Özgeçmiş
 
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Abant İzzet Baysal üniversitesi 2012- -
Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Programı Erciyes Üniversitesi 2008-2011
Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü Cumhuriyet Üniversitesi 2004-2008
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Yüzücülerde Arı Sütü Kullanımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi- (2011)
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nazmi SARITAŞ
Unvanlar:

Akademik Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş. Gör. Celal Bayar Üniv. Bed. Eğt. ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü 2011
Arş. Gör. Abant İzzet Baysal Üniv. Bed. Eğt. ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü 2012
 
Projelerde Yaptığı Görevler:
 • Yardımcı Proje yürütücü: Yüzücülerde Arı Sütü Kullanımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Diğer Görevler:
 • Türkiye Oryantiring Federasyonu Koşarak Oryantiring Eğitim Kurulu üyeliği
 
 
 
ESERLER LİSTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Türkmen, M., Zekioğlu, A., Yıldız, K., Göral, M. (2013). Antrenörlerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Karşılaştırılması: Spor Federasyonları, Manisa ve İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Çalışan Antrenörler Üzerine Örnek Uygulama. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı: 06 Cilt: 3, s:51-62.
 2. Yıldız, K., Pepe, O., Sarıtaş, N., Özkatar Kaya, E. (2012) “An Investigation over The Levels of Social Anxiety According to The Gender Factors of Hearing-Impaired Adolescent Athletes between The Ages of 12-16” Nigde University Journal Of Physical Education And Sport Sciences Vol:6, No:1, p.56-61.
 3. Sarıtaş, N., Coşkun, B., Yazıcı, C.,  Büyükipekci, S., Yıldız, K., Yardımcı, M. (2012). The Effect Of Usıng Vıtamın E On Muscle Damage, Oxıdant And Antıoxıdant Levels Of Runners Performıng Endurance Traınıng. Nigde University Journal Of Physical Education And Sport Sciences Vol 6, No 3, p:251-257.
 4. Türkmen, M., Yıldız, K.,  Mutlutürk, N. (2012). Özel ve Devlet Okullarında Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Araştırılması: Manisa İli Örneği. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3 / Cilt: 2.
 5. Sarıtaş, N., Yıldız, K., Büyükipekci, S., Coşkun, B. (2011). Effect of Different levels of Royal jelly on Biochemical Parameters of Swimmers. African Journal of Biotechnology, 10(52), pp. 10718-10723.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 1. Yardımcı, M., Yıldız, K., Sarıtaş, N., Coşkun, B. (2011). Health Promoting behaviours of Turkish and foreigner University students. International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”. Ovidious University of Constanta Faculty of Physical Education and Sport. 11th edition, 20-21 May 2011 (Constanta-Romanya).
 2. Pepe, O.,  Pepe, K.,  Gevat, C.,  Kaya, M., Yıldız, K. (2010).  The Effects of Eight Weeks Basic Step Aerobic Trainings On Physical And Motoric Abilities of 30–35 Years Aged Sedantery Women. (Sempozyum, Belgrat-Sırbistan).
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 

 1. Yıldız, K., Özsoy, S. (2013). Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin İletişim ve Pazarlama Açısından İncelenmesi, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, ISSN: 1306-4371 Cilt:8 Sayı:1, s:24-34.
 2. Türkmen, M., ve Yıldız, K. (2012). Çalışma Hayatında Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Yönetimi, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi ISSN: 1306-4371 Cilt:7 Sayı:1.
 3. Koç, H., Coşkun, B., Yılmaz, E., Çoban, O., Yıldız, K. (2010). Bireysel ve Takım Sporlarındaki 13-15 Yaş Grubu Erkek Sporcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Derg. 2010; 23-30: Cilt 1, Sayı 1.ARI SÜTÜ PROJESİ
2014-03-21 09:21:46

sdafdsfs
sdfsdfsdfs
2014-03-06 19:45:04

Özgeçmiş
CV
2014-03-08 21:53:02