Adı Soyadı                                 : Kadir YILDIZ
Doğum Tarihi-Yeri                      : 1982-Osmaniye
Cep Telefonu                             : 0 555 290 81 47
E-mail                                        : kadiryildiz80@hotmail.com
İlgilendiği Spor Branşı               : Dağcılık, Oryantiring


 
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Abant İzzet Baysal üniversitesi 2012- -
Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Programı Erciyes Üniversitesi 2008-2011
Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü Cumhuriyet Üniversitesi 2004-2008
       
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Yüzücülerde Arı Sütü Kullanımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi- (2011)
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nazmi SARITAŞ
Unvanlar:
Akademik Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş. Gör. Celal Bayar Üniv. Bed. Eğt. ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü 2011
Arş. Gör. Abant İzzet Baysal Üniv. Bed. Eğt. ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü 2012
 
Projelerde Yaptığı Görevler:
  • Yardımcı Proje yürütücü: Yüzücülerde Arı Sütü Kullanımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Diğer Görevler:
  • Türkiye Oryantiring Federasyonu Koşarak Oryantiring Eğitim Kurulu üyeliği